emoce | peníze | 5 minut | intim |  

NEURORESTART 5 MINUT

21 dní ZÁSADNÍCH KNIH

Datum: 13.11.2015 - 9.12.2015
Datum přihlášení: kdykoliv
Přihlásit se může: kdokoliv
Jazyk tématu: Česky
Cena: 1 500 Kč

O tématu

Představte si, že nejenom vy čtete knihy, ale i knihy čtou vás… Knihy to jsou miliony informací a myšlenek převedených do hmoty, do stránek knihy. Tyto stránky pak vyvolávají naše emoce a představivost a dokáží ovlivnit naší subjektivní „realitu“. Představte si, že knihy čtou vás a jdou zde knihy, které čekají, až si je přečtete…

V každé knize je totiž střípek do vaší vlastní mozaiky, žádná kniha která se vám dostane do ruky není náhodná. Má svoje poselství, svůj unikátní kód a sdělení pro vás. Najdete v knihách svůj vlastní příběh? Jistě si vzpomenete na knihy, které ovlivnili váš život! Knihy komunikují v rámci jevu zvaném synchronicita, to znamená že ve správný čas dostanete tu správnou informaci, aby se ve vašem životě mohla stát jistá akce…

Otázkou je, zda otevřete ty správné knihy a necháte se jimi přečíst. Sestavil jsem 21 zásadních knih, které si vás chtějí načíst a mají zásadní poselství pro váš život. Možná, že mnohé knihy znáte, ale také dobře víte že při každém dalším načtení knihy přijdou nové informace…

Podívejte se společně se mnou na 21 knih, technik a poselství (kódy), které tyto knihy obsahují. To že čtete tyto řádky není náhoda… udělejte si prosím experiment s knihami tak, jak navádí úvodní video a přesvědčte se sami. Dvacet jedna dní jsem rozdělil na tři části, první část tvoří zásadní knihy s elementárním poselstvím, druhá část knih je o penězích a podnikání, třetí část poté navazuje na moderní knihy o životním stylu, proměně mind setu či naučeném optimismu.

Opět vše srozumitelně popsáno v 5 minutách s konkrétní akcí a technikou z každé knihy. Nastává dobrodružství… knihy si Tě chtějí načíst, vítej na cestě!

1 Den: Bible, 2 Den: Čtyři dohody, 3 Den: Svět bez hranic, 4 Den: Moc přítomného okamžiku, 5 Den: Zákon Rezonance, 6 Den: Oshovo knihy, 7 Den: Crowleyho Tarot, 8 Den: Myšlením k bohatství, 9 Den: Bohatý a Chudý Táta, 10 Den: Bod Zlomu, 11 Den: Byznys knihy I. (Pink, Lindstrom), 12 Den: Byznys knihy II. (Štěstí doručeno, Amazon, Steve Jobs), 13 Den: Austin Kleon, 14 Den: Svoboda v práci, 15 Den: Mozko knihy, 16 Den: Naučený optimismus, 17 Den: Myšlení rychlé a pomalé, 18 Den: Cesta pravého muže, 19 Den: Cesta pokojného bojovníka, 20 Den: Terry Pratchet,  21 Den: Čtenářský deník (Castaněda, Frankl, Fromm, Cerouac, Moody…)